033 785 9809

JEL-Products-2022

Privacy

Privacy Statement

Contactgegevens

JEL Products VOF

Ampèrestraat 19E

3861 NC Nijkerk

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.

Wij willen u graag informeren hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

JEL Products VOF verwerkt uw persoonsgegevens om met u te communiceren en zaken met u te kunnen doen.

Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

JEL Products VOF bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om handel met u te kunnen realiseren.

Delen

JEL Products VOF verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van JEL Products VOF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met Google Analytics. Wij gebruiken deze informatie om het bezoek- en klikgedrag te analyseren op de website. JEL Products VOF gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. JEL Products VOF heeft hier geen invloed op.

Recht van betrokkene

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: lucas@jelproducts.nl

JEL Products VOF, zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligingsmaatregelen

JEL Products VOF gaat behoedzaam om met uw persoonsgegevens en treft de nodige technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en uw privacy te waarborgen.

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. In dit privacy statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit statement is voor het laatst herzien op 24 mei 2018.