Productie kwaliteit

de hoogste kwaliteit geeft de beste resultaten

Informatie over onze productiekwaliteit

JEL Products ziet kwaliteit als een gewoonte. Wij werken uitsluitend met de meest hoogwaardige materialen, waardoor het eindproduct aan onze hoge eisen voldoet. De producten van DCbright hebben een standaard productiekwaliteit die begint waar de meeste eindigen. Hoe deze kwaliteit tot stand komt leest u hier.

Deze kwaliteitspunten zijn op al onze producten standaard uitgevoerd en zorgen ervoor dat de producten langer meegaan, en in de zwaarste omstandigheden gebruikt kunnen worden. Alleen met hoogwaardige producten en de kwaliteits- en veiligheidsnormen van DCbright kunnen wij u de beste verlichting en de hoogste service leveren.

DCBright standaard productie kwaliteit

Solderen: Traditioneel is het gebruikelijk om componenten op de printplaat te solderen met behulp van een heteluchtoven. DCBright soldeert zijn componenten met behulp van een speciale methode in een vloeistof. Dit zorgt voor een sterkere binding van de componenten aan de PCB, maar ook voor een aanzienlijk lagere porositeit van het soldeertin. Een lagere porositeit vermindert het risico op barsten. Verder kan er tijdens het solderen geen oxidatie optreden vanwege de luchtdichte omgeving waarin het solderen plaatsvindt. De methode is afkomstig uit de ruimtevaartindustrie en wordt vanwege de hogere kosten zelden in de verlichtingsindustrie gebruikt.

Warmteoverdracht: Om een optimale warmteoverdracht van de printplaat te garanderen, plaatst DCBright een warmtewisselend vel tussen de printplaat en de behuizing. Dit heeft verschillende voordelen ten opzichte van de veel gebruikte koelpasta. Niet alleen is er geen kans meer dat de pasta uitdroogt, maar het is ook niet mogelijk dat de pasta op componenten terechtkomt. Een dergelijke pasta bevat meestal chemische componenten die schadelijk zijn voor elektronische componenten, dit is ongewenst. De warmte uitwisselende plaat voorkomt kortsluiting en oververhitting van componenten en de lamp, waardoor beide een langere levensduur hebben.

Kabelbeheer: De praktijk heeft aangetoond dat vocht soms via de bekabeling in LED-lampen terechtkomt, met desastreuze gevolgen. Door een unieke verbinding tussen kabel en lamp toe te passen, bestaat dit gevaar niet bij DCBright-lampen.

Individueel getest: Na productie wordt elke lamp afzonderlijk getest om te bepalen of de lampen aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen. Elke lamp wordt hiernaast ook bekeken met een thermische camera om ervoor te zorgen dat aan alle specificaties wordt voldaan.

Vochtvrije behuizing: De montage van de lampen vindt plaats in een ruimte met een lage luchtvochtigheid. Dit resulteert in zowel een lage druk als een lage vochtigheidsgraad in de behuizing. Dit minimaliseert het risico op oxidatie en condensatie, wat resulteert in een optimale lichtopbrengst. Hierdoor is de lamp geschikt voor een breed scala aan extreme omstandigheden.

Schroeven: Alle schroeven zijn gemaakt van roestvrij staal 316 en verzegeld in de behuizing om trillingen en corrosie te voorkomen.

Materialen: Alle lampen en armaturen zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium. Het aluminium is getest met een röntgenscan om te controleren of het aan de kwaliteitseisen voldoet.

Verf: De aluminium behuizing is voorzien van een laag “chroom conversie coating”, die de corrosiebestendigheid van de lampen bevordert. Een dubbele laag “poederverf” wordt vervolgens aangebracht. Titanium wordt in de poederverf gebruikt om de warmteoverdrachtscapaciteit van de behuizing te verbeteren.

PC-platen: De polycarbonaatplaten die DCBright gebruikt, zijn UV-gecoate PC-platen. Dit zorgt voor duurzaamheid en voorkomt verkleuring.

Omgekeerde polariteitsbescherming

Het omkeren van de polariteit van de voeding van een apparaat kan ernstige gevolgen hebben. Het veranderen van de positieve en negatieve kanten kan leiden tot een verbrande printplaat of meer complexe problemen. DCbright-producten met polariteitsbescherming zijn beveiligd tegen het per ongeluk verkeerd aansluiten van de polariteit.

Er zijn verschillende manieren om de effecten van “omgekeerde polariteit” tegen te gaan. Een veelgebruikte methode bestaat uit het toevoegen van een diode aan de toevoerlijn. De voordelen van deze methode zijn de eenvoudige toepassing en lage kosten. Een groot nadeel van diodes is de enorme spanningsval. Bovendien heeft deze methode een efficiëntieverlies van ongeveer 1%.

Actieve polariteitsbescherming

Een andere methode is een zogenaamd “actief systeem”. De kosten voor deze methode zijn hoger, maar aan de andere kant is er geen verlies aan efficiëntie.

Overvoltagebescherming​

Om schade aan componenten door te hoge spanning te voorkomen, wordt overspanningsbeveiliging toegepast. Dit is een beveiliging die de stroomtoevoer onderbreekt wanneer de optredende spanning een vooraf ingestelde spanningsmarge overschrijdt. Zodra de spanning de marge overschrijdt, schakelt de lamp uit. Wanneer de spanning weer binnen de ingestelde marge is, wordt de lamp ingeschakeld.

Transil bescherming

Het licht is beschermd tegen statische spanningsontladingen op de aansluitdraden.

Thermisch beheer

Goed warmtebeheer heeft veel invloed op de efficiëntie en betrouwbaarheid van LED-verlichting. Een veelgebruikte methode is dimmen met behulp van een PMW (Pulse Width Modulation). De stroboscopische effecten en elektromagnetische interferentie die hiermee gepaard gaan, kunnen echter negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van personeel en de werking van elektronica.

DCbright gebruikt een systeem voor thermisch beheer dat met behulp van een temperatuursensor voorkomt dat de maximaal toelaatbare temperatuur wordt overschreden. Bovendien wordt maximale efficiëntie bereikt door het vermogen zodanig in te stellen dat de lamp brandt bij een constante en stabiele temperatuur. Hiervoor wordt geen PWM gebruikt, waardoor storende stroboscopie en elektromagnetische interferentie worden geëlimineerd

Dump load transient

Een “dump load transient” is een component die vermogen kan absorberen wanneer de spanning een vooraf ingesteld punt overschrijdt. Door gebruik te maken van dit opgenomen vermogen, kan de lamp zichzelf wapenen tegen spanningspieken in de voedingsleiding.

DCbright-lampen zijn uitgerust met een dump load transient die aan de volgende eisen voldoet:

I EC 61000-4-2 overschrijdt niveau 4
30 kV (luchtafvoer)
30 kV (contactontlading)
ISO10605 – C = 330 pF, R = 330 Ω
ISO 7637-2
Puls 1: VS = -150
Puls 2a: VS = +112 V
Puls 3a: Vs = -220 V
Puls 3b: Vs = +150 V
Vroeger pulsen 5a en 5b
ISO 16750-2 – Testen A en B

Actieve dumpload-beveiliging

Deze bescherming heeft veel overeenkomsten met de standaard dump load-bescherming. Het enige verschil is dat deze bescherming stroom zal adsorberen in lijn met het ledlicht. Het verbruikt dus alleen wat spanning van het ingaande vermogen voor het geval de spanning buiten de specificaties valt en kan niet meer worden verwerkt door een dumpload-manier. De actieve dumpload kan de stroom naar het ledlicht uitschakelen om het te beschermen tegen de ongecontroleerde piekstroom.

Overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging beschermt elektronische componenten tegen spanningspieken. De overspanningsbeveiliging die in de DCBright lampen wordt toegepast bestaat uit een beveiliging die stabiel blijft tot 75 volt. Als deze waarde wordt overschreden, wordt er maximaal 3000-6000 ampère onttrokken, waardoor de spanningsstijging wordt afgevlakt. Deze extractie vindt plaats in maximaal 8/20 µs, waarbij de reactiesnelheid 1000 V / µs is.

Inschakelstroombegrenzer

Een inschakelstroombegrenzer is een component die wordt gebruikt om de inschakelstroom te beperken om geleidelijke schade aan componenten te voorkomen en om zekeringen of stroomonderbrekers te voorkomen. Zonder deze bescherming zullen de lampen een grote stroom onttrekken tijdens het opstarten, omdat de condensatoren moeten worden opgeladen.

Warmteoverdracht printplaat

Over het algemeen gebruikt LED-verlichting printplaten met een warmteoverdracht van 0,23 Wmk naar 3 Wmk, maar DCbright indien gericht om het beste voor onze klanten te gebruiken. Dus gebruiken we een printplaat met een warmtegeleiding tot 390wmk. Hogere warmtegeleiding betekent dat de leds minder heet worden. Als de leds minder heet worden, geeft het licht meer licht uit en gaat het lang mee.

Kortsluitingsbeveiliging

De kortsluitbeveiliging schakelt de voeding uit als er kortsluiting optreedt in de lamp.

Flikkervrije verlichting

In veel recente wetenschappelijke studies worden verbanden gelegd tussen fysieke en psychische klachten en de zogenaamde “flikkering” of LED-verlichting. Migraine, concentratieverlies, vermoeide ogen en lichtgevoelige epilepsie zijn enkele mogelijke gevolgen van LED-verlichting met een frequentie die door de hersenen wordt geregistreerd, maar niet met het oog kan worden ‘gezien’.

Om dit steeds groter wordende probleem te voorkomen, gebruikt DCbright volledig flikkervrije lampen! Dit wordt bereikt door bijvoorbeeld een frequentie van 1 MHz toe te passen. Bovendien wordt een condensator gebruikt om rimpels te verwijderen.

Anti-vibratie

Om de lampen zo trillingsbestendig mogelijk te maken, worden de zwaardere componenten gesoldeerd en op de printplaat gelijmd. Gezien het hoge absorptievermogen van lijm met betrekking tot trillingen, resulteert dit in een aanzienlijk langere levensduur van zowel de componenten als de printplaat. En schroeven die worden gebruikt zijn speciale schroeven of ze zijn verzegeld.

EMV - EMC

DCbright-lampen hebben een component die interferentie onderdrukt. Als gevolg hiervan treedt minder elektromagnetische interferentie op en wordt de kans op storing van elektronica in de buurt van de lampen verminderd.

Lage verblinding

Om lichtvervuiling of ‘verblinding’ (licht dat buiten de gewenste distributiehoek valt) te voorkomen, zijn er voor de overgrote meerderheid van de producten die DCbright aanbiedt “low-glare” varianten beschikbaar.