033 785 9809

JEL-Products-2022

Disclaimer

Lees deze zorgvuldig door

Wij bij JEL Products spannen ons in om ervoor te zorgen dat alle informatie op onze internationale website nauwkeurig, actueel en betrouwbaar is. Echter, gezien de complexiteit en het risico verbonden aan de zware industrie, kunnen wij niet garanderen dat alle informatie altijd volledig, foutloos en up-to-date is. Daarom kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van onze site, en wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor eventuele gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden.

We behouden ons het recht voor om de inhoud van onze website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit kan van invloed zijn op productinformatie, specificaties en bedrijfsprocessen. Hoewel we links naar externe websites kunnen verstrekken voor uw gemak, hebben we geen controle over de inhoud en het functioneren van deze sites, en kunnen we niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor hun beleid of prestaties.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website en de inhoud daarvan behoren toe aan JEL Products. Het is niet toegestaan om informatie van onze site te gebruiken, te wijzigen, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

We verzoeken alle gebruikers om de informatie op onze site zorgvuldig te gebruiken, vooral wanneer deze betrekking heeft op producten en diensten in de zware industrie, en om direct contact met ons op te nemen bij vragen of voor benodigde toestemmingen.

Door gebruik te maken van onze website, erkent u de voorwaarden van deze disclaimer en gaat u akkoord met het naleven ervan.