Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, kan JEL Products niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, foutloos en up to date is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. JEL Products aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onvolledigheid of onjuistheid van deze inhoud.

Het staat JEL Products vrij om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van de gebruikers.

JEL Products is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten bij JEL Products. De informatie op deze website is alleen voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te distribueren zonder dat JEL Products hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.