033 785 9809

JEL-Products-2022

BOSA Subsidie

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursport organisaties per 1 januari 2019 subsidie aanvragen. Deze subsidie wordt ook wel BOSA subsidie genoemd. Dit staat voor subsidie voor Stimulering bouw en Onderhoud Sport Accommodaties. Sportverenigingen en stichtingen kunnen van 2019 tot 2024 aanspraak maken op subsidiegelden uit de BOSA subsidiepot waarvan jaarlijks ongeveer 80 miljoen beschikbaar is gesteld.

Voordelen BOSA Subsidie
  • De subsidie bedraag 30% van de investeringssom inclusief btw.
  • Er geldt een subsidietoeslag van 10% voor investeringen op het vlak van duurzaamheid -en toegankelijkheid. Onze led verlichting komt hiervoor in aanmerking.
Welke kosten komen er in aanmerking
  • Aanschafkosten materiaal (verlichting, lichtmasten, bekabeling)
  • Arbeidskosten (installatie, inspectie, onderhoudscontract)
Voorwaarden van toekenning
  • Het subsidiebedrag moet minimaal €2.500 bedragen.
  • In principe komen alle rechtsvormen in aanmerking voor deze subsidie, mits ze niet btw plichtig zijn. Bijvoorbeeld: Verenigingen, stichtingen, coöperaties, en BV’s zonder winstoogmerk. Er wordt gekeken naar uw SBI code.
Wanneer te melden
  • Voor aanschaf/voordat de activiteiten plaatsvinden (artikel. 11/12): Subsidiebedrag vanaf €25.000.
  • Binnen 12 maanden nadat het project is afgerond en betaald (artikel. 8/10): Subsidiebedrag vanaf €2.500.
Hoe meld je BOSA aan?
Extra informatie
 
Vragen aan het rijk (DUS-I)?
Telefoonnummer: 070 3405566
Edith-de-Graaf-nieuw
Edith de Graaf | Subsidieadviseur

Meer weten over deze landelijke subsidie?

Ik ben er om u te helpen en beantwoord uw vragen per mail binnen 2 dagen!
Voor korte vragen sta ik u graag telefonisch te woord.